ALEVİ PORTAL
Enis EMİR

Enis EMİR

1965'te Antakya'da dünyaya geldi. İslam tarihi, Kuran ve Hadis ile ilgili çeşitli araştırmaları ve çalışmaları bulunmaktadır.