ALEVİ PORTAL

Vizyon-Misyon

Vizyonumuz:

21. Yüzyılda Aleviliği çağa uygun yaşatmak için köklü kurumsal yapılanmaya bilimsel, kurumsal ve örgütsel alanda destek vermek.

Misyonumuz:
Hak- Muhammed -Ali ve Ehlibeyt sevgisi ile,

Cem Erkânı’nda simgemiz olan Hz. Hüseyin‘in Kerbela’da zalime baş eğmeyen tavrı ile

ve

Benim Pirim Gayet Ulu Kişidir
Yediler Ulusu, Kırklar Eşidir
On İki İmamın Server Başıdır
Dönen Dönsün Ben Dönmezem Yolumdan diyen

Pir Sultan Abdal‘ın, Horasan Evliyậsɩ Hünkậr Hacɩ Bektaş Veli’nin, Erdebil Dergahɩ ve yüzyɩllarca değerlerimizi yaşatan Alevi Ocaklarɩnɩn, Pirlerin, Ulu Ozanlarımızın, Şaha  giden Sevgi ve Rızalık yolunun 21. yüzyılda yolcusuyuz.

Bu yolda Alevilerin dahada dağılmadan birleşmesine hizmet etmek istiyoruz.

Website Yayın İlke ve Değerlerimiz

Doğru, güvenilir, objektif, adil ve hoşgörülü olmayı temel değerler olarak benimseyen alevi-portal Web Sitesi aşağıdaki evrensel ilke ve etik kurallara uyacağını ilan eder.

1. Web sitesi bağımsız, özgür ve nesnel yayıncılığın tüm kurallarına uymakla yükümlüdür. Yayınlanan bütün haber, makale ve yorumlarda gerçekliği, güncelliği, kamu yararını, nesnelliği, dengeli ve adil olmayı, yorumda ifade ve eleştiri özgürlüğü esas alınır.

2. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yada incitici yayın yapılmaması benimsenir.

3. Yayınlanan haber, makale ve yorum bütün yazılarda temel insan haklarına aykırı, her türlü ayrımcılığı, şiddeti, kin ve düşmanlıkları kışkırtmaya yönelik, insanlar, topluluklar, etnik ve dinsel gruplar, uluslar ve halklar arasında nefret ve düşmanlığı körükleyici yazı, fotoğraflara, video kayıtlara yer verilmeyeceğini kabul eder.

4. Haber, makale ve yorumlarda somut belge ve kanıtlanabilir bilgi olmadıkça hiç kimse peşinen sorumlu ilan edilemez, site takipçilerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmesi esas alınır. Yanlış veya doğruluğundan emin olunamayan haber ve bilgilerin yayınlanmayacağı kabul edilir.

5. Haber, makale ve yorumlarda kişilik haklarının ve kişilerin özel yaşamlarının korunması esas alınır. İnsanların, toplulukların yaşam tarzları tavır, davranış, inanç ve gelenekleri kınanamaz, onların bu özel alanları yayın konusu yapılamaz.

6. Site yöneticilerinin yanısıra haber, makale ve yorumları yazan kişiler bu yayın ilkelerine uymayı kabul ederler. Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez, yanlış ve eksik yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygıyı esas alınır.

7. Sitemizin yayınlarda açıklık ve şeffaflık esastır. Yayınlanan haber, makale ve yorumların yukarıda ifade edilen ilkelere uyulup uyulmadığını denetleyebilmek ve site takipçilerine ve kamu oyuna hesap verebilmek için akademisyenlerden, STK yöneticilerinden ve inanç önderlerinden oluşan bir Ombudsmanlık oluşturulmuştur.

Sosyal Medyada Paylaş
Güncel Makaleler
Linkler
  • 0
  • 88
  • 80.094
  • 377
  • 16